اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/12/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/01/19:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 19/12/82 تحت شماره 5290 دراین اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 19/12/82 از لحاظ امضا تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: 1 - طراحی، اجرا و محاسبه، نظارت کلیه ساختمانهای فلزی و بتنی 2 نقشه برداری، تفکیک اراضی تهیه پروفیلهای طولی و عرضی و مساحی، تهیه پلان توپوگرافی بقیه موارد مطابق ماده 2 اساسنامه میباشد. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: ساری بلوار طالقانی کوی امیر افشار کوچه دوم غربی مجتمع رژان. 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 1500 مورخه 2/11/82 بانک ملت شعبه میدان امام ساری پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 - آقای محسن عموزاده عمرانی به عنوان رییس هییت مدیره 2 خانم مژگان عموزاده عمرانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 خانم لیلا رنجبر به عنوان عضو هییت مدیره 4 آقای محسن رنجبر به عنوان مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 بارزس اصلی و علی البدل: آقای بهروز ایرانی به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن هاشم نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیده است . رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی