اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/06/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: کرج کمالشهر خیابان شهید بهشتی میدان شهید بهشتی بلوار امام خمینی

تاریخ تاسیس: 1388/06/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/21:

شرکت فوق در تاریخ 19/6/88 تحت شماره 18007 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامة آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، تجهیز، تهیه و پخش لوازم پزشکی، طراحی انواع تختهای بیمارستانی، برانکار، وسایل و لوازم پزشکی و بیمارستانی و همچنین در زمینه تجهیز و تهیه و پخش انواع وسایل و لوازم پزشکی و بیمارستانی، آمادگی عقد قرارداد با تمامی شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی بیمارستانی و درمانگاههای دولتی و غیردولتی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی. 2 مرکز اصلی شرکت: کرج کمالشهر خیابان شهید بهشتی میدان شهید بهشتی بلوار امام خمینی پلاک 140/3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال. 4 مدیران شرکت: آقای محمدحسین رجبی نوجانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مصطفی ایزدیار به سمت مدیر عامل و آقای بهادار قرمزی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای محمدحسین رجبی نوجانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی