اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/12/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/12/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/12/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/10:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 10/12/83 تحت شماره 23013 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: برنامه نویسی، نصب و راه اندازی سیستم و نرم افزار، رفع اشکال و پشتیبانی سیستمها. 2 - موسسین شرکت: خانمها بی بی نصرت صفی آبادی و بی بی عفت صفی آبادی و سید علی اصغر صفی آبادی 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، قاسم آباد، ادیب 48 ، قطعه پنجم، سمت چپ، طبقه دوم. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 4 سهم 000/250 ریالی بانام می باشد که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 293/49890 مورخه 20/11/83 بانک ملت شعبه شهرک لشگر مشهد پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان سید علی اصغر صفی آبادی و خانمها بی بی عفت صفی آبادی و بی بی نصرت صفی آبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند که خانم بی بی عفت صفی آبادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علی اصغر صفی آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم بی بی نصرت صفی آبادی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه نعمتی به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا عدالتی خدابنده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی