اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1268

شناسه ملی: 14003496035

تاریخ ثبت: 1392/04/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: پلدشت میدان امام حسین ع خیابان آذربایجان پلاک 16

کد پستی: 5877164737

تاریخ تاسیس: 1392/04/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/12:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ( سهامی خاص) نورپخش ارس که در تاریخ 12/4/1392 شماره ثبت 1268 و شناسه ملی 140034XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در مورخ 12/04/1392 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: ارایه فعالیت هایی از قبیل نصب ترانس تیرگذاری و کابل کشی هوایی و زمینی و نصب و راه اندازی تابلوی فشار ضعیف و متوسط و سرکابل و مفصل زنی کابل های خود نگهدار که مرتبط با موضوع شرکت باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: پلدشت میدان امام حسین (ع) خیابان آذربایجان پلاک 16 کدپستی 587716XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که صد درصد آن طی گواهی شماره 126 6/1025 مورخ 29/3/92 بانک ملت شعبه پلدشت پرداخت شده است. 5 اولین مدیران شرکت: خانم لیلا محمدزاده کد ملی 492992XXXX (رییس هییت مدیره) و آقای اسدالله محمد زاده کد ملی 492986XXXX (نایب رییس هییت مدیره) و آقای الیاس جعفری نژاد کد ملی 492992XXXX فرزند حسن ( مدیر عامل ) بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا الیاس جعفری نژاد ( مدیر عامل ) و لیلا محمدزاده (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : آقای الیاس جعفری نژاد مدیر عامل بوده و حدود اختیاراتش برابر اساسنامه شرکت می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهران بیت الهی کد ملی 492997XXXX (بازرس اصلی) و اسکندر عربلوی مقدم کد ملی 275046XXXX (بازرس علی البدل) بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 034510XXXX110581XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی