اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 446542

شناسه ملی: 14003771921

تاریخ ثبت: 1392/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تهران آجودانیه ک 13 شرقی پ 11 واحد 2 جنوبی

کد پستی: 1956816181

تاریخ تاسیس: 1392/09/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید آقای حمیدرضا حسینخان با ک.م 007969XXXX به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شدند و محل تصفیه به آدرس: تهران آجودانیه ک 13 شرقی پ 11 واحد 2 جنوبی کدپستی 195681XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. پ 1837209 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی تهران آجودانیه خ سیزدهم شرقی پ 20 واحد 1 کدپستی 195681XXXX تغییر یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 1784271 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص رویان اقلیم تندیس در تاریخ 18/9/1392 به شماره ثبت 446542 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140037XXXX1 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: کاشت، داشت، برداشت انواع محصولات زراعی و باغی، تولید گیاهان زراعی و باغی و تولیدات گلخانه ای، خرید و فروش محصولات و مواد اولیه کشاورزی و باغبانی، امور دامپروری مانند پرورش شترمرغ، انواع آبزیان، دام و طیور، خرید و فروش تولید انواع کود کمپوست و سایر محصولات کشاورزی، صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شعب در سراسر کشور فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که جهت پیبشبرد اهداف شرکت موثر باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، آجودانیه، کوچه سیزدهم شرقی، پلاک 11 ، واحد 2 جنوبی کدپستی 195681XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/6 ریال منقسم به 6000 سهم 000/000/1 ریالی که تعداد 6000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/000/100/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 255709 مورخ 11/9/92 نزد بانک آینده شعبه دوراهی یوسف آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 حمیدرضا حسینخان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 محمد ملکی به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی 3 محمدعلی اجتهادی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی: روزنامه ابرار بازرس اصلی و علی البدل: آقای رحمان فرضی زاده به شماره ملی 008376XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای محمد لونی به شماره ملی 421964XXXX به عنوان بازرس علی البدل. پ 1746686 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی