اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/09/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/09/16

آدرس: مهدی شهر بلوار عشایر خیابان فرزدق

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص شکیل سازان سنگسر که در تاریخ 16/9/1382 تحت شماره 461 در این اداره ثبت رسیده و در تاریخ 16/9/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدماتی- بازرگانی- عمرانی- تامین نیروی انسانی- ادارات و شرکتها- طبخ و توزیع غذا- خدمات شهری و اداری- خدمات پایانه ای- خدمات پستی و مخابراتی- کشاورزی- تهیه و توزیع گیاهان گلخانه ای- احداث فضای سبز شهری- پارکها و میادین ورزشی- صادرات و واردات کالاهای مجاز- بازرگانی و پروژه های عمرانی- صنایع بسته بندی لبنیات و فرآورده های گوشتی و غیره و کالاهای مجاز. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: مهدی شهر- بلوار عشایر- خیابان فرزدق پلاک 1 - طبقه دوم- تالار ولی عصر (ع). 4 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بیست هزار ریالی با نام که مبلغ هفتصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 1006/6108 مورخه 4/9/82 بانک ملت شعبه مهدیشهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت بانو مریم حر به سمت رییس هییت مدیره و محمد مهدی حامدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد حامدی به سمت عضو هییت مدیره و محمد حسین حامدی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و مکاتبات عادی و اداری با امضا منحصر مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای مولا حامدی به سمت بازرس اصلی و بانو خیرالنسا سقاییان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی