اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2391

شناسه ملی: 14000006314

تاریخ ثبت: 1390/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/06/01

آدرس: در محدوده منطقه آزاد اروند بنشانی آبادان بریم بلوار قایقرانی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/14:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و هییت مدیره مورخ 27/3/94 شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان فرزاد مال امیری به شماره ملی 181918XXXX ، ابراهیم سالمی فرد به شماره ملی 195112XXXX و خانم دیانا سالمی فرد به شماره ملی 181721XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای فرزاد مال امیری به سمت رییس هییت مدیره و خانم دیانا سالمی فرد به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ آقایان عبدالرضا شرهانی مزرعی به شماره ملی 181870XXXX و ناصر شرهانی مرزعی به شماره ملی 229557XXXX به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 950811XXXX08329 سازمان منطقه آزاد اروند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آفتاب تابان اروند سهامی خاص که در تاریخ 1/6/90 تحت شماره 2391 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 1/6/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه امور خدماتی و پیمانکاری از قبیل: راه و ساختمان ـ احداث مجتمع های اداری تجاری ـ مسکونی ـ فرهنگی و ورزشی ـ تاسیسات فنی ـ کانال کشی ـ لوله کشی (آب ـ گاز ـ نفت) تهیه و تولید تیرچه بلوک ـ جدول بندی ـ موزاییک ـ سنگ فرش ـ نصب اسکلت فلزی ـ خاکبرداری و خاکریزی (مابقی طبق اساسنامه) 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: در محدوده منطقه آزاد اروند بنشانی: آبادان ـ بریم بلوار قایقرانی ـ پلاک 12 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به صد سهم یکصد هزار ریالی بانام که کل سرمایه نقدا' طی گواهی شماره 770707/394 مورخه 19/5/90 بانک تجارت شعبه بریم آبادان پرداخت گردید. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقای فرزاد مال امیری بسمت رییس هییت مدیره ـ خانم دیانا سالمی فرد بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ابراهیم سالمی فرد بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل: چک ـ سفته ـ برات ـ عقود اسلامی و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبرمیباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: آقایان سید محمد عیدان و سید عقیل موسوی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی