اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 9/3/84 تحت شماره 23667 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات مکانیزه کشاورزی- اخذ نمایندگی ماشین آلات و ادوات کشاورزی از داخل و خارج- صادرات و واردات ماشین آلات کشاورزی- مشاوره در امور کشاورزی و ماشین آلات- اجرای فضای سبز- اخذ نمایندگی کود- سموم- بذر و تهیه علوفه و دان- احداث گلخانه تولید محصولات گلخانه کشاورزی چه به صورت عاملیت مستقیم و چه به صورت ارایه خدمات- احداث جاده بین مزارع- احداث واحدهای کنسانتره- کمپوت- لواشک و سایر موارد مشابه. 2 - موسسین شرکت: حسن کردی- حمیدرضا کردی- وحید رضا کردی- مهنوش سخنور- نگار یزدانی- آتنا کردی- عفت کردی- علی مددی کورعباسلو- آناشید کردی- نوید رضا کردی. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار دانش آموز- دانش آموز 30 - شماره 34/5 - سرمایه شرکت: مبلغ 1 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی با نام که کل سرمایه طی گواهی شماره 436/2119 مورخ 29/2/84 بانک مسکن شعبه بلوار خیام پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقای حسن کردی- حمیدرضا کردی- وحیدرضا کردی و خانمها مهنوش سخنور و نگار یزدانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که در نتیجه آقای حسن کردی به سمت رییس هییت مدیره و آقای وحیدرضا کردی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا کردی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر رییس و یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی مددی کورعباسلو به سمت بازرس اصلی و آقای مجید عراقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 12 - شع به شماره یک: شهرستان نیشابور- خیابان فرحبخش غربی- 16 متری ایثار- شماره 31 به مدیریت آقای حمیدرضا کردی. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی