اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 4481

شناسه ملی: 14005347631

تاریخ ثبت: 1394/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/03/1397 و نامه شماره 33632/22/20 مورخ 26/04/1397 استانداری اصفهان مرکز اصلی موسسه به استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله سروش کوچه شهیدحسین فانی -LSB- 30 -RSB- بن بست شقایق پلاک 22 پلاک قدیم 70 طبقه همکف

کد پستی: 8155946555

تاریخ تاسیس: 1394/08/11

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1398 و نامه شماره 78894/24/20 - 13/09/1398 استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده 19 اساسنامه اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره از 9 نفر اعضای اصلی به 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل تغییر و به تصویب رسید. در اجرای تبصره 3 ماده 30 اساسنامه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 980930XXXX16232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/06/1398 و نامه شماره 78894/2/20 - 13/09/1398 استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر اخوان مقدم به کد ملی 128658XXXX و اصغر اخوان مقدم به کد ملی 128633XXXX و سعید اخوان مقدم به کد ملی 129283XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و مهدی رازی به کد ملی 128168XXXX و حسین شاطرزاده به کد ملی 128560XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اکبر برومند به کد ملی 464004XXXX به عنوان بازرس اصلی انتخاب و محبو به حسینی رنانی به کد ملی 113002XXXX به عنوان بازرس علی البدل یکسال انتخاب گردیدند. ش 980930XXXX19834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1398 و نامه شماره 78894/24/20 - 13/09/1398 استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر اخوان مقدم به کد ملی 128633XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مهدی رازی به کد ملی 128168XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سعید اخوان مقدم به کد ملی 129283XXXX به عنوان خزانه دار و اکبر اخوان مقدم به کد ملی 128658XXXX برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل موسسه انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 980930XXXX06661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/03/1397 و نامه شماره 33632/22/20 مورخ 26/04/1397 استانداری اصفهان مرکز اصلی موسسه به استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ محله سروش ـ کوچه شهیدحسین فانی[ 30 ] ـ بن بست شقایق ـ پلاک ـ 22 ـ پلاک قدیم 70 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 815594XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970501XXXX21159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/08/1396 و نامه شماره 89457/24/20 مورخ 17/11/1396 استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 9 اساسنامه (اهداف و اجرا)به شرح ذیل تغییر و به تصویب رسید: کلیات: 1 ـ بسترسازی در جهت ایجاد مهارت آموزی با رویکرد ایجاد اشتغال و ارزش آفرینی در سطح جامعه 2 ـ ارتقا و شتاب بخشیدن به جلب مشارکت فعال خیرین ،واقفین ،کارآفرینان ،نوآوران سرمایه گذار به تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال 3 ـ حمایت و تعامل با خیرین و موسسات کارآفرین و صاحبان ایده های خلاق 4 ـ ارایه خدمات مددکاری شغلی در عرصه کسب و کار روش اجرا: 1 ـ ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای دانشجویان ،زنان سرپرست خانوار ،معلولین و رهایافتگان از دام اعتیاد ،سالمندان بدون مستمری ،زندانیان با سابقه محکومیت ،روستاییان ،بیماران صعب الاعلاج ،سربازان به عنوان جامعه آماری و قشر های آسیب پذیر 2 ـ ایجاد کارگاه های اشتغال جهت زندانیان و زنان سرپرست خانوار و همکاران در ایجاد اشتغال مورد نیاز روستاییان استان اصفهان با هدف بستر سازی و توانمند سازی افراد جویای کار در راستای راه اندازی کسب و کار 3 ـ برگزاری نمایشگاه ها و سمینار ها 4 ـ اجرای مسابقات فرهنگ کار در سطح استان اصفهان پس از کسب مجوز لازم از مرجع صدور مجوز 5 ـ ایجاد کلاس با رویکرد اشتغالزایی در کانونهای اصلاح و تربیت و زندانهای اصفهان به منظور تغییر نگرش بزهکاران مستقر در این مراکز 6 ـ ایجاد کارگاههای مهارتهای زندگی در روستاها به منظور ارتقا دانش و فرهنگ جامعه 7 ـ اخذ حمایتهای فکری، مالی، علمی شهروندان با فضیلت، نوآوران و نخبگان ،پژوهشگران ،اساتید ،مشاوران اقتصادی کارآفرینی و شغلی ،حقوقی مدیران مردمی و خواهان توسعه 8 _تهیه مقاله ،بروشور ،انتشار نشریه ،کتاب (نوشتاری و صوتی)تهیه و پخش فیلم و تیزر از طریق رسانه های جمعی همچنین ارتباط با رزونامه ها در جهت ارتقا سطح فرهنگ کار و اشتغال در استفاده ا زشبکه های مجازی در جهت اطلاع رسانی و دستیابی به اهداف موسسه تبصره:موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود میبایست از سازمان ها و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نماید. و در اجرای بند یک صورت جلسه اصلاح ماده 19 اساسنامه اعضا اصلی و علی البدل هییت مدیره از 5 نفر عضو اصلی به 9 نفر عضو اصلی تغییر و به تصویب رسیدو اصلاح ماده 4 اساسنامه نشانی دفتر مرکزی موسسه نشانیاستان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ شریف واقفی ـ کوچه تاج الدین ـ خیابان شیخ علیخان [ 16 ] ـ پلاک ـ 30 ـ پلاک قدیمی 23 ـ طبقه همکف ـ به کدپستی 815474XXXX تغییر یافت ش 970226XXXX25395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد نامه شماره 103406/24/20 مورخ 27/12/1396 استانداری اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی موسسه به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-توحید-خیابان توحید-بن بست توحید-پلاک 43 -طبقه همکف-کد پستی 817383XXXX تغییر و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ش 970129XXXX68966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اکبر اخوان مقدم به کد ملی 128658XXXX ، اصغر اخوان مقدم به کد ملی 128663XXXX ، احمد سالک کاشانی به کد ملی 128756XXXX ، نوشین زارع به کد ملی 005218XXXX ،محمدعلی فیض مندبه کد ملی 128668XXXX ، مهدی رازی به کد ملی 128168XXXX ، عبدالرضا یوسفیان به کد ملی 511042XXXX ، محمدحسین صدیقی پور به کد ملی 128222XXXX ، علی محمدسلامتیان به کد ملی 128473XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، مهدی خسرو کیانی لنبانی به کد ملی 128490XXXX و هومن رحمانی به کد ملی 129293XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - نبی اله قایدی به کد ملی 128866XXXX به عنوان بازرس اصلی و اکبر برومند به کد ملی 464004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 970118XXXX73995 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1396/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اصغر اخوان مقدم به کد ملی 128633XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، نوشین زارع به کد ملی 052186334 به عنوان نایب رییس هییت مدیره، اکبر اخوان مقدم به کد ملی 128658XXXX به عنوان مدیرعامل، مهدی رازی به کد ملی 128168XXXX به عنوان خزانه دار، احمد سالک کاشانی به کد ملی 128756XXXX ، محمد علی فیض مند به کد ملی 128668XXXX ، عبدالرضا یوسفیان به کد ملی 511042XXXX ، محمد حسین صدیقی پور به کد ملی 128222XXXX ، علی محمد سلامتیان به کد ملی 128473XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 970118XXXX40994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/11:

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه نذر اشتغال امام حسین اصفهان در تاریخ 11/08/1394 به شماره ثبت 4481 به شناسه ملی 140053XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اعتلای فرهنگی و تربیتی نهاد خانواده در زمینه تربیت و پرورش جوانان مستعد فعالیتهای شغلی ـ ایفای نقش موثر در بسط و گسترش کلیه فرایندهای موثر در امر اشتغال ـ حمایت از گسترش اشتغال جوانان ـ افزایش سطح دانش و آگاهی شغلی جوانان جویای کار ـ هدایت شغلی کارجویان و تعیین مسیر شغلی و اجدین شرایط کار، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت دوسال مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان توحید میانی بن بست 12 پلاک 106 کدپستی 817383XXXX دارایی موسسه: مبلغ 100000000 ریال می باشد که از سوی هییت موسس تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است. اولین مدیران موسسه: رسول صادقیان خشویی شماره ملی 111172XXXX و حامد هژبرنژاد به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره و هادی زارعان آدرمنابادی شماره ملی 127042XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خزانه دار و اکبر اخوان مقدم شماره ملی 128658XXXX به سمت مدیرعامل و اصغر اخوان مقدم شماره ملی 128663XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. بازرسان اصلی و علی البدل: آقای مهدی کیخسرو کیانی لنبانی کد ملی 128490XXXX و مینا کل کیان کد ملی 127022XXXX به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. ش 940811XXXX73522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی