اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 545023

شناسه ملی: 14008511232

تاریخ ثبت: 1398/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1991943344

تاریخ تاسیس: 1398/05/09

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، خیابان ملا صدرا ، خیابان پردیس ، پلاک 7 ، طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/09:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/15:

آگهی تغییرات شرکت احیا گران انرژی سبز پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 545023 و شناسه ملی 140085XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/15:

آگهی تغییرات شرکت احیا گران انرژی سبز پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 545023 و شناسه ملی 140085XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید رضا عباسی به شماره ملی 049329XXXX – آقای اسماعیل گنجه به شماره ملی 007803XXXX – آقای محسن قایمی امیری به شماره ملی 205000XXXX – آقای محمود قایمی امیری به شماره ملی 206347XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/15:

آگهی تغییرات شرکت احیا گران انرژی سبز پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 545023 و شناسه ملی 140085XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حمید رضا عباسی به شماره ملی 049329XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره – آقای اسماعیل گنجه به شماره ملی 007803XXXX به سمت رییس هییت مدیره – آقای محسن قایمی امیری به شماره ملی 205000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره – آقای محمود قایمی امیری به شماره ملی 206347XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته- بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل ویکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص احیا گران انرژی سبز پایدار درتاریخ 09/05/1398 به شماره ثبت 545023 به شناسه ملی 140085XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:بازیابی و تعمیر انواع باتری های یو پی اس و خودرو و هیبریدی، خودرو و فروش انواع باتری ها، ساخت اپلیکیشن های و استارت آپ های داخلی خارجی، مدیریت شبکه و راه اندازی اتوماسیون اداری، طراحی، نظارت و مشاوره فنی و پشتیبانی امور عمرانی و پیمانکاری شهرداری ها شامل طراحی ساخت ابنیه و ساختمان سازه های سبک و سنگین بتنی چوبی سفالی و خدمات شهری آپارتمان سازی محوطه سازی راه سازی تسلیح اراضی اجرای اسکلت فلزی تاسیساتی طراحی واحد های صنعتی پیمانکاری عمرانی شهرداری بتنی چوبی سفالی ساخت سازه های تبلیغات بیلبورد پل های عابر پیاده استندهای تبلیغاتی ساخت و نورپردازی المان های شهری و رنگ آمیزی عابر پیاده خطکشی، کلیه امور بازرگانی شامل خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان ملا صدرا، خیابان پردیس، پلاک 7 ، طبقه اول کدپستی 199194XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بی نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1599/814/98 مورخ 29/03/1398 نزد بانک سامان شعبه میدان ونک با کد 814 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای اسماعیل گنجه به شماره ملی 007803XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید رضا عباسی به شماره ملی 049329XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن قایمی امیری به شماره ملی 205000XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا کلیه اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نازلی صباح به شماره ملی 007979XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد خورشاییان به شماره ملی 045338XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 980509XXXX84189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی