اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/10/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/13:

شرکت حامی بنا سازگیل با مسیولیت محدود در تاریخ 3/10/82 تحت شماره 8642 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات ساختمانی. 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی. 4 - مرکز اصلی شرکت: رشت نرسیده به فلکه یخ سازی جنب مخابرات مرکزی. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای اسماعیل حیران مقدم به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم مریم رفیع شاد جیردهی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل رفیع شاد جیردهی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها و سفته ها و بروات و غیره با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. رییس ثبت اسناد شهرستان رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی