اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت نارین پر تبریز ( سهامی خاص) که در تاریخ 24/7/85 تحت شماره 20288 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/7/85 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیر الانتشار آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: صادرات و واردات، ترخیص کالا، اخذ کارت بازرگانی، تولید و بسته بندی دستمال کاغذی، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و ادارات و اشخاص و بانکها و...، استقراض یا رهن و تحصیل اعتبار، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری- بقیه طبق اساسنامه. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیون ریال منقسم به یکصد سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ 35 % واریز و بقیه در تعهد سهامداران است. 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز- ولی عصر جنوبی- خیابان امیر کبیر نبش کوچه توحید کاشی 32/5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: حسن صادقیان به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و تقی صادقیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و خدیجه همراهی عضو هییت مدیره انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک،سفته، اوراق عادی و ... با امضا مدیر عامل متفقا با مهر شرکت معتبر است. 6 - اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: به ترتیب فرمان کرم روان و هاجر دهقان پور. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی