اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4974

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: قزوین جای سلبق به قزوین خیابان شهید بابایی خیابان دستغیب بن بست دانش

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 4/6/86 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ موارد ذیل به موضوع شرکت ماده 2 ـ اساسنامه اضافه و الحاق گردید: (انجام کلیه امور و خدمات کشاورزی، احداث و نگهداری فضای سبز ـ آبخیزداری ـ شیلات دامداری و دامپروری ـ احداث گلخانه ـ توزیع سم ـ کود ـ بذر و انجام کلیه پروژه های کشاورزی با اخذ مجوزهای لازم) 2 ـ محل شرکت از قزوین جای سلبق به قزوین خیابان شهید بابایی خیابان دستغیب بن بست دانش پلاک 6 منتقل گردید و ماده 4 ـ اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ آقایان یوسفعلی رضایی، حسین اقمشه و امیررضا اقمشه به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ خانمها ربابه برادران و فاطمه برادران به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 6 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/6/85 آقای یوسفعلی رضایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیررضا اقمشه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین اقمشه به سمت مدیرعامل انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاًً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی