اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تهران خیابان جمال زاده شمالی

تاریخ تاسیس: 1383/02/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/02/30:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدمات کشاورزی آروند کشت پویا سهامی خاص که در تاریخ 30/2/83 تحت شماره 222200 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/2/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام مطالعات اقتصادی در بخش های تولیدی و بازرگانی و انجام مطالعات تهیه و اجرای طرحهای کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری، فضای سبز، شیلات، آبزیان، آبخیزداری و سازه های مرتبط با آن ارایه خدمات فنی و اجرایی، بازرگانی، خرید و فروش نهاده ها، مواد بیولوژیک، حشرات مفید و فرمانها در ارتباط با کلیه بخش کشاورزی، دامپروری، فضای سبز و منابع طبیعی ارایه خدمات فنی از قبیل سمپاشی، ضدعفونی مزارع، اماکن اداری و مسکونی، تولیدی، کشتی ها، ضدعفونی فرآورده های کشاورزی اعم از صادراتی و وارداتی، ترانزیت احداث، بهره برداری، تجهیز، نصب و راه اندازی واحدهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی مطالعه، طراحی، مشاوره، نظارت، نگهداری، اجرای پروژه های کشاورزی و منابع طبیعی فضای سبز. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جمال زاده شمالی پ 57 ط 4 واحد 8/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 4 ریال منقسم به 8000 سهم 500 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 400 ‚ 1 ریال آن طی گواهی شماره 2991/242 مورخ 19/12/82 بانک کشاورزی شعبه جمال الدین اسدآبادی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان جلیل بهجتی به سمت رییس هییت مدیره و محمود فرخنده پی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حبیب اله حسامی به سمت مدیر عامل و علی بهجتی و احمد محمدبیگی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا منفرد مدیر عامل یا به اتفاق نایب رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقایان محمود تفضلی به سمت بازرس اصلی و افشین یادگاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی