اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده هییت مدیره مورخ 3/12/87 تصمیمات بشرح زیر انعقاد گردید. 1 ـ جواد صدیقی به عنوان رییس هییت مدیره 2 ـ غلامرضا صدیقی به عنوان نایب رییس 3 ـ وحیدرضا نوری عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 ـ روزنامه پیمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 6 ـ بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه صدیقی به عنوان بازرس اصلی، عصمت وحیدی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک شهرستان صدوق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی