اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10740072232

تاریخ ثبت: 1388/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 13 استان لرستان شهر خرم آباد خیابان 60 متری کوچه افلاک 6 کوچه آب و فاضلاب

تاریخ تاسیس: 1388/07/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/21:

شرکت فوق در تاریخ 20/7/1388 تحت شماره 8104 و شناسه ملی 107400XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی، خرید نصب و راه اندازی و نگهداری سیستمهای سخت افزار و نرم افزاری رایانه ای و شبکه های رایانه ای طراحی، خرید نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های تله متری و تله کنترل طراحی، خرید نصب و راه اندازی و نگهداری تاسیس ات برقی و ساختمانی طراحی خرید نصب و راه اندازی و نگهداری نور و روشنایی طراحی خرید نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات شبکه های تولید توزیع و انتقال نیرو خرید تجهیزات مخابراتی و برقی طراحی خرید نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های الکترونیکی و تعمیر آنها از قبیل بالابر برقی دزدگیر و وسایل صوتی و تصویری کلیه امور مرتبط طراحی و نصب و نگهداری تجهیزات مخابراتی مانند مراکز سوییچینگ نصب و نگهداری آنتن تلفن همراه انجام امور خرابیهای تلفن نصب و نگهداری مشترکین از قبیل پست و کافو و حوضچه انجام پروژه های کابل کشی اعم از خاکی و فیبر نوری و کلیه امور خدماتی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان لرستان شهر خرم آباد خیابان 60 متری کوچه افلاک 6 کوچه آب و فاضلاب پلاک 5 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1373 2871 مورخ 12/11/1387 نزد بانک ملت شعبه خیابان شهید مطهری خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم عارفه خسروی ورزمزیار به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای احسان کدخدایی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای غلامحسین اکبری به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای حمزه خسروی ورمزیار به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای احسان کدخدایی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای احسان کدخدایی و عارفه خسروی ورزیار و مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای سید محمد مهدی صدری به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای سعید خوش رو به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی