اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2556

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/07/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: آبادان ، ایستگاه 5 کوی قدس بهار 32

تاریخ تاسیس: 1382/07/13

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه 11/3/83 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 12/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 4/4/83 واصل گردید: 1 - آقایان علیرضا سویدان و علی صفری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - آقایان حمیدرضا معینی فر، سیامک قربانی و مجید معینی فر به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 12/3/83 آقای حمیدرضا معینی فر به سمت مدیرعامل، آقای سیامک قربانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید معینی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه سند که برای شرکت ایجاد تعهد نماید. با امضا مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آبادان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خرم داد نوین جنوب (سهامی خاص) که در تاریخ 13/7/82 تحت شماره 2556 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/7/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی، کلیه امور خدماتی، ایجاد و گسترش فضای سبز، تعمیر و نگهداری کلیه ماشین آلات سبک و سنگین، کلیه امور مربوط به تنظیفات و طبخ غذا و سرویس دهی، انجام کارهای ساختمان سازی، جدول کشی، پل سازی، آسفالت ریزی، خاکریزی، خاکبرداری، زیرسازی، کلیه امور تاسیساتی و فنی، جوشکاری، لوله کشی، برقکاری، برشکاری، سندبلاست و رنگ آمیزی. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: آبادان، ایستگاه 5 کوی قدس بهار 32 پلاک 47 . 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهام ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 9/1/3064 مورخه 1/6/82 بانک صادرات خوزستان شعبه ایستگاه 8 آبادان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای سیامک قربانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای حسین افرازه به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد افرازه به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علیرضا سویدان و علی صفری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آبادان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی