اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8637

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/01/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/01/19:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/3/86 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است: 1 صدراللّه سرانجام به عنوان مدیر عامل و محمدجواد عباس زاده به عنوان رییس هییت مدیره و اسماعیل عباس زاده به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 علی رحمانیان کوشکی به عنوان بازرس اصلی و احسان صحراییان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 4 تامین انواع قطعات و مصالح ساختمانی و راه سازی و تاسیس اتی و ماشین آلات و ارایه کلیه خدمات دفاتر فنی و مهندسی و مشاورین اعم از طرح و نظارت و اجرا و نقشه برداری و کلیه کارهای سدسازی و پل و اجرای ماشین آلات صنعتی و تهیه و ارایه انواع کالاهای ساختمانی و غیره و تامین و خرید و فروش انواع مصالح ساختمانی و واردات و صادرات به ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت اضافه شده. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/25:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت برج سازان مقاوم زاگرس بتون ( سهامی خاص) در تاریخ 19/1/86 تحت شماره 8637 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/1/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای ساختمانی و عمرانی شامل راهسازی آب و فاضلاب، تاسیس ات و ساختمان سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی. 2 - مرکز اصلی شرکت: بندرعباس- سه راه جهانبار- روبروی مرکز مخابرات. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 115 مورخ 8/1/86 بانک سپه شعبه بندرعباس پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: محمدجواد عباس زاده جهرمی به عنوان رییس هییت مدیره، اسماعیل عباس زاده جهرمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آزاده عباس زاده جهرمی به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: علی رحمانیان کوشککی به عنوان بازرس اصلی و احسان صحراییان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی