اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 10/3/85 : 1 ـ قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 84 2 ـ برطبق مصوبات هییت مدیره آقای احمد کلانتری پور به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم شبنم درستی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی کلانتری پور به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی