اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1859

شناسه ملی: 10860544335

تاریخ ثبت: 1385/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/01

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/1/89 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: 1 ـ با نقل و انتقال در سهام شرکت آقایان و خانم ها سامان یزدی حاج حیدری، سهیل یزدی حاج حیدری، سهیلا یزدی حاج حیدری، سیما زر یزدی حاج حیدری و حمید زین الدینی با واگذاری سهام و استعفا از سمت های خود از شرکت خارج گردیدند که نقل و انتقالات فوق در دفتر ثبت سهام قید و به امضا سهامداران رسید. 2 ـ آقای محسن ابراهیمی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، خانم پروین باقری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد امینی بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شده اند. 3 ـ کلیه اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته و بروات به امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ آقایان مهدی مولایی بسمت بازرس اصلی و سجاد امینی بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده اند. 5 ـ به موضوع شرکت خدمات فنی مهندسی و طراحی، ساخت انواع ماشین آلات کارخانجات صنعتی و معدنی، تولید و تجهیز و خرید مواد اولیه و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیر ماشین آلات تولید کارخانجات صنعتی و معدنی اضافه گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنعت و معدن فلات رفسنجان کویر که در تاریخ 1/9/85 تحت شماره 1859 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/9/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید آهک صنعتی و هیدراته، خدمات معدنی و اکتشافی و استخراج و بهره برداری، تولید و تجهیز و خرید مواد اولیه و نصب و راه اندازی و تعمیر ماشین آلات تولید آهک، ارایه خدمات به واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و معدنی و غیره از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، تاسیس ، بهره برداری، خرید و فروش واحدهای صنعتی و معدنی، شیمیایی، خدماتی، مالی و بازسازی و راه اندازی واحدهای نیمه فعال و راکد صنعتی، سرمایه گذاری و نظارت بر پروژه های صنعتی، ساختمانی، معدنی و سایر رشته ها به طور مستقل یا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر موارد مندرج در ماده 2 اساسنامه از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: رفسنجان، خیابان شهدا، جنب فروشگاه برک، تلفن 5227336 4 - سرمایه شرکت: مبلغ بیست میلیون ریال منقسم به دو هزار سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 839877 و 839876 مورخه 24/8/85 بانک تجارت شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان محسن ابراهیمی به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، حمید زین الدینی به سمت رییس هییت مدیره و سامان یزدی حاج حیدری به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شده اند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه است. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علی زین العابدین پور به سمت بازرس اصلی و ایمان جلالی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شده اند. رییس ثبت اسناد رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی