اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11556

شناسه ملی: 10570016623

تاریخ ثبت: 1389/11/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 3413877883

تاریخ تاسیس: 1389/11/03

آدرس: قزوین خیابان خیام شمالی روبروی ساختمان بروجردی جنب قنادی ماه بانو

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/03:

50,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . نام شرکت از " خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مرمر زرین قزوین " به " خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی مرمرزرین قزوین " تغییر یافت. 2 . موارد ذیل به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه اضافه و الحاق گردید: انجام مسافرت های زیارتی خارج از کشور و ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی. ش 970309XXXX06448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/31:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 12/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 نام شرکت از شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی مرمر زرین قزوین با مسیولیت محدود به شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مرمر زرین قزوین با مسیولیت محدود تغییر یافت ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. 2 ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: تنظیم برنامه های مسافرت، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری. 3 در تبصره ماده 3 اساسنامه پس از عبارت هییت مدیره می تواند و ماده 7 اساسنامه پس از عبارت هیچ یک از شرکا و حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد و ماده 5 اساسنامه پس از عبارت هییت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت مدیر عامل و در سطر پنجم ماده 16 اساسنامه تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی با تایید و موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه گردید. 4 آقایان سید جواد هاشمی با کد ملی 432245XXXX و سید جلال هاشمی با کد ملی 432209XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین که آقای سید جواد هاشمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید جلال هاشمی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات اوراق عادی بامضای مدیر عامل بتنهایی بامهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 3/11/89 تحت شماره 11556 و شناسه ملی 105700XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/11/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ ترتیب تورهای سیاحتی داخل و خارج از کشور طبق مقررات (ک. ج. ا.ا) از طریق هوایی، زمینی، ریلی، دریایی 2 ـ احداث و یا اجاره هتل، مهمانسرا، رستوران، مجتمع های گردشگری و توریستی طبق مقررات 3 ـ اجاره ناوگانهای مسافرتی، زمینی، دریایی، هوایی، ریلی از شرکتهای داخلی و خارجی به منظور اجرای تورهای موردنظر 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قزوین ـ خیابان خیام شمالی ـ روبروی ساختمان بروجردی ـ جنب قنادی ماه بانو ـ کدپستی 341387XXXX 4 ـ سرمایه شرکت مبلغ: 000/000/50 ریال نقدی می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 آقای سید جلال هاشمی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 آقای سید جواد هاشمی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ بروات ـ اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی