اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1753

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 25/3/88 و نامه تاییدیه به شماره 421/42 مورخ 27/3/88 اداره تعاون شهرستان دوگنبدان در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. الف آقای سهراب بایرامی راد عطا طاهری رضا بایرامی راد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و یاسر شبان به سمت عضو علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ب ابوذر پرویزی به سمت بازرس اصلی و فردین اصلی نسب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج آقای حسین بایرامی راد به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال و آقای سهراب بایرامی راد به سمت رییس هییت مدیره و عطا طاهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا بایرامی راد به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضا حسین بایرامی راد ( مدیر عامل ) و سهراب بایرامی راد (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد. ثبت دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی