اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 253805

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/07

آدرس: تهران خ قزوین جنب سه راه آذری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/07:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/5/86 موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: انتشار نشریات و تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع لوازم پزشکی و مواد اولیه پزشکی و لوازم آزمایشگاهی در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/8/85 شرکت مزبور که در تاریخ 17/8/85 واصل گردید. آقای محمدرضا رفیعی پور به سمت بازرس اصلی و آقای یداله نقدی شالقومی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت رسانه سرای پروچیستا سهامی خاص که در تاریخ 7/6/84 تحت شماره 253805 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/6/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آسیا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات رسانه های جمعی شامل کتاب مجله سی دی خام وسایل کمک آموزشی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات اعتباری اعطا و اخذ نمایندگی داخل و خارج از کشور. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ قزوین جنب سه راه آذری پ 1762 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/100 ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 700 مورخه 26/5/84 بانک سپه شعبه سه راه آذری پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان رحمت اله جمشیدی لاریجانی و نوید جمشیدی لاریجانی و خانم شفق خشای بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند و آقای نوید جمشیدی لاریجانی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای رحمت اله جمشیدی لاریجانی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان داود حسامی بسمت بازرس اصلی و علی فدایی حسنکلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی