اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/03/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 9/3/84 تحت شماره 23664 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: مشاوره وانجام خدمات در امور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز- اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی- ترخیص کالا از گمرکات کشور- انعقاد قرارداد با اشخصاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور- مشارکت باافراد حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی در فعالیتهای اقتصادی وانجام هر گونه عملیات حق العملکاری که با موضوع فعالیت این شرکت مرتبط باشد. 2 - موسسین شرکت: حسنعلی نادیان برسیانی و محمد نادیان و معصومه بیگم موسوی برسیانی و هادی نادیان برسیانی 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- بلوار فلسطین- بین فلسطین و 10 و 12 مجتمع تجاری دنا شرکت فولاد البرز آسیا 5 - سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که تمامی آن طی گواهی شماره 214 مورخه 2/3/84 بانک ملی ایران شعبه دقیقی مشهد پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان حسنعلی نادیان برسیانی و محمد نادیان و هادی نادیان برسیانی و خانم معصومه بیگم موسوی برسیانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای محمد نادیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای هادی نادیان برسیانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد نادیان به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل آقای سید احمد موسوی به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی