اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861389117

تاریخ ثبت: 1388/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 3571898753

تاریخ تاسیس: 1388/07/25

آدرس: شهمیرزاد خیابان 16 متری یاس شهرک کلاهدوز

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیمانکاری و برج سازان شهمیرزاد ( سهامی خاص) که در تاریخ 25/7/1388 تحت شماره 837 و شناسه ملی 108613XXXX7 که در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/7/1388 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار پیام سمنان آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: ارایه طرح مهندسی- انجام کلیه کارهای مربوط به راهسازی- سدسازی- پل سازی- آپارتمان سازی و مشارکت در ساخت و تولید و توزیع مصالح ساختمانی- پیمانکاری انواع ساختمان- اجرای خاکبرداری و خاکریزی و دیوارکشی با سنگ و کلیه کارهای مربوط به تاسیس اتی و خدماتی 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: شهمیرزاد- خیابان 16 متری یاس (شهرک کلاهدوز کدپستی 357189XXXX 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 06/07/53343 مورخه 16/7/1388 بانک پست بانک شعبه شهمیرزاد پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: خانم رعنا عزیزیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای فاروق رضی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا محمدی ملادهی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 6 - دارندگان حق امضا: و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک- سفته- برات و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا منحصر رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 7 - اختیارات مدیر عامل : برابر با اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدامین عزیزیان به سمت بازرس اصلی و خانم حلیمه عثمانی آذر به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی