اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5571

شناسه ملی: 14007469970

تاریخ ثبت: 1396/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/12/15

کد پستی: 6461778439

آدرس: استان خوزستان شهرستان دزفول بخش مرکزی شهر دزفول تانکی شماره 1 خیابان استقلال بن بست سحر پلاک 223 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص آوان کیا الکترونیک درتاریخ 15/12/1396 به شماره ثبت 5571 به شناسه ملی 140074XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آوان کیا الکترونیک شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی طراحی، تولید و ساخت انواع دستگاه های الکترونیکی، پزشکی و کنترلی تعمیر انواع بردها و دستگاه های الکترونیکی طراحی، تولید تجهیزات ابزاردقیق و خدمات اتوماسیون صنعتی طراحی نرم افزار رایانه ای و اپلیکیشن های موبایل طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی، سیستم های اتوماسیون و هوشمند سازی ساختمان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ شهر دزفول ـ تانکی شماره 1 ـ خیابان استقلال ـ بن بست (سحر) ـ پلاک 223 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 646177XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 260 مورخ 26/10/1396 نزد بانک بانک آینده شعبه دزفول با کد 4407 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هییت مدیره آقای محمد آلاله به شماره ملی 200274XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم عصمت پهلوانی زاده به شماره ملی 200313XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی توحیدی پور به شماره ملی 200314XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سارا سعیدی زاده به شماره ملی 200324XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی کشتزار به شماره ملی 200229XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد قبیطی به شماره ملی 200231XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961216XXXX83658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی