اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 451865

شناسه ملی: 14003954928

تاریخ ثبت: 1392/12/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران ، فلسطین شمالی بعد از چهار راه زرتشت ، جنب داروخانه ایرانشهر ، پلاک 506 طبقه اول واحد 4

تاریخ تاسیس: 1392/12/25

کد پستی: 1415734516

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/18:

شرکت سهامی خاص پارسا دوخت لیماک در تاریخ 25/12/92 شماره ثبت 451865 شناسه ملی 140039XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه خرید و فروش، تهیه، تولید، طراحی، نصب، دوخت پرده، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی و انجام هرگونه فعالیت مجاز که در راستای سود دهی شرکت باشد. چنانچه هر یک از موارد مندرج در موضوع فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، فلسطین شمالی بعد از چهار راه زرتشت، جنب داروخانه ایرانشهر، پلاک 506 طبقه اول واحد 4 کدپستی 141573XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم بی نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 166/92/206 ص مورخ 10/9/92 نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان زرتشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی کرمی زاده به سمت عضو هییت مدیره، مرتضی صادقی به سمت رییس هییت مدیره، مرتضی صادقی به سمت مدیر عامل ، معصومه صادقی به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غلامعلی بصیری راد به شماره ملی 045338XXXX به عنوان بازرس اصلی حافظ جعفری به شماره ملی 428062XXXX به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1798814 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی