اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/06/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت آذر یولتیک با مسیولیت محدود در تاریخ 15/6/84 تحت شماره 982 در این اداره به ثبت رسید و از لحاظ ذیل دفتر در تاریخ 16/6/84 تکمیل گردیده است و خلاصه شرکت نامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: مشاوه در طراحی، محاسبه و نظارت امور ساختمانی در حد مجاز، پیمانکاری و اجرای پروژه های ساختمانی ، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی، همکاری با شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی ، شرکت در مناقصه های دولتی و خصوصی. 2 -مرکز اصلی شرکت: مرند_ خیابان شهید رجایی_ نبش کوچه صمصامی_ بالای ساندویچی علیرضا_ طبقه اول 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال نقدی که در تحویل مدیر عامل می باشد. 4 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان یوسف علی یاری و فخرالدین قهرمانی و محمود خبازی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت یکسال انتخاب شدند. یوسف علی یاری به عنوان مدیر عامل و فخرالدین قهرمانی به عنوان رییس هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای یوسف علی یاری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک مرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی