اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 60

شناسه ملی: 14007493788

تاریخ ثبت: 1396/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 7344164415

تاریخ تاسیس: 1396/12/24

آدرس: استان فارس شهرستان خرامه بخش مرکزی شهر خرامه جاده معز اباد خیابان ش غفاری کوچه بهزیستی پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

تاسیس موسسه غیرتجاری نسیم مهر دلگشا درتاریخ 24/12/1396 به شماره ثبت 60 به شناسه ملی 140074XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایندبا رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اهداف موسسه عبارتند از: ارایه خدمات پیشگیری از معلولیتها ،آسیب های اجتماعی ، ارایه خدمات مشاوره شغلی و توادنبخشی ، برگزاری دوره های آموزشی کاریابی ، حرفه ای و باز آموزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور شماره مجوز 1539/96 تاریخ مجوز 18/11/96 اداره بهزیستی شهرستان خرامه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس ـ شهرستان خرامه ـ بخش مرکزی ـ شهر خرامه ـ جاده معز اباد ـ خیابان ش غفاری ـ کوچه بهزیستی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 734416XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. به صورت بلاعوض اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سمیرا یدالهی به شماره ملی 228010XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه خانم رویا روانشاد به شماره ملی 228237XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه خانم نسیم انصاری جابری به شماره ملی 230087XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه صادقی فارسی به شماره ملی 257259XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای احمدرضا معتضدیان به شماره ملی 548998XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم سمیرا یدالهی به شماره ملی 228010XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال خانم رویا روانشاد به شماره ملی 228237XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم نسیم انصاری جابری به شماره ملی 230087XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم فاطمه صادقی فارسی به شماره ملی 257259XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای احمدرضا معتضدیان به شماره ملی 548998XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و نامه های اداری و سایرمکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقای اسماعیل رضایی به شماره ملی 548998XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس معتضدیان به شماره ملی 228169XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. ش 961224XXXX71258 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرامه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی