اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3581

شناسه ملی: 14006734897

تاریخ ثبت: 1396/02/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/02/10

کد پستی: 6918953674

آدرس: لرستان شهر بروجرد دوراهی میدان آیت اله بروجردی بلوار امام خمینی پلاک 55 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/10:

15,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد خجسته به شماره ملی 413184XXXX زینت هاشمی دهقی به شماره ملی 128081XXXX رزیتا خجسته به شماره ملی 128585XXXX رامین خجسته به شماره ملی 128887XXXX راضیه خجسته به شماره ملی 413230XXXX مجید خجسته به شماره ملی 413318XXXX مجتبی خجسته به شماره ملی 413235XXXX برای مدت دو سال. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد خجسته به شماره ملی 413184XXXX رییس هییت مدیره زینت هاشمی دهقی به شماره ملی 128081XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره رزیتا خجسته به شماره ملی 128585XXXX بسمت عضو هییت مدیره رامین خجسته به شماره ملی 128887XXXX بسمت عضو هییت مدیره راضیه خجسته به شماره ملی 413230XXXX بسمت عضو هییت مدیره مجید خجسته به شماره ملی 413318XXXX بسمت عضو هییت مدیره مجتبی خجسته به شماره ملی 413235XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. الهام حیدری گودرزی به شماره ملی 412026XXXX به سمت بازرس اصلی؛ و مهدی فقیهی منش به شماره ملی 413249XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970130XXXX75787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/10:

تاسیس شرکت سهامی خاص رز پلاست بروجرد درتاریخ 10/02/1396 به شماره ثبت 3581 به شناسه ملی 140067XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه، خرید، فروش و عرضه مواد اولیه و پایه انواع پلاستیک، لاستیک، رزین و انواع مشتقات غیرنفتی و سلولزی مرتبط و کلیه عملیات مرتبط به تولید ظروف، مظروفات و کلیه محصولات پلاستیکی، لاستیکی، رزین، پلیمر، سلولزی و کلیه مشتقات مرتبط و مشابه غیر نفتی، صادرات، واردات، عرضه در داخل و خارج کشور، سرمایه جهت امور فوق از طریق خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مشروع و قانونی و مشارکت و همکاری با سایر شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاههای اقتصادیاعم از عمومی و خصوصی، تجاری و غیر تجاری، داخلی، بین المللی و چند ملیتی در کلیه امور سود ده و در آمدزا اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و...ازطریق عقود معین شرعی، مزایده، مناقصه و سایر روشهای نوین از جمله خرید و فروش سهام در بورس های داخلی، خارجی و بین المللی، فرابورس و اوراق مشارکت و عندالاقتضا، شرکت و یا دایر کردن انواع نمایشگاهها و فروشگاهها و همچنین ارایه خدمات عمرانی علیحده از جمله ساخت و ساز انواع سوله و مستحدثات صنعتی، انبوه سازی ساختمان و منازل و ارایه کلیه خدمات پیمانکاری و مقاطعه ای به صورت جزیی و کلی و مشارکتی و امانی و تخصیص سود حاصله به امور مرتبط شرکت بدون هر گونه محدودیت در آغاز، انجام و اتمام امور فوق، اخذ تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی ایرانی و خارجی و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایجاد شعبه و واگذاری نمایندگی با رعایت موازین قانون تجارت و رعایت موازین شرعی.همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.(ثبت موضوع مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: لرستان ـ شهر بروجرد ـ دوراهی ـ میدان آیت اله بروجردی ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک 55 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 691895XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 15000000 ریال منقسم به 150 سهم 100000 ریالی بانام می باشدکه مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال طی گواهی 130 مورخ 23/1/1396 بانک ملی شعبه بروجرد پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران: مجتبی خجسته به شماره ملی 413235XXXX به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت محمد خجسته به شماره ملی 413184XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره زینت هاشمی دهقی به شماره ملی 128081XXXX به سمت عضو هییت مدیره رزیتا خجسته به شماره ملی 128585XXXX به سمت عضو هییت مدیره رامین خجسته به شماره ملی 128887XXXX به سمت عضو هییت مدیره راضیه خجسته به شماره ملی 413230XXXX به سمت عضو هییت مدیره مجید خجسته به شماره ملی 413318XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: الهام حیدری گودرزی به شماره ملی 412026XXXX به سمت بازرس علی البدل مهدی فقیهی منش به شماره ملی 413249XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960210XXXX49470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی