اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 39756

شناسه ملی: 10420323023

تاریخ ثبت: 1390/04/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز کوی ملت خ شهیدنبهان بین فلکه اقبال و عامری ساختمان امین

تاریخ تاسیس: 1390/04/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 19/4/1390 تحت شماره 39756 و شناسه ملی 104203XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 19/4/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم درروزنامه های رسمی وکثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: امورساختمانی تاسیسات و تجهیزات آب و برق خدماتی بازرگانی طراحی و پشتیبانی و ایجاد فضای سبز تامین آبدارخانه های ادارات خدمات پشتیبانی ادارات تامین خدمات آشپرخانه صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصه و مزایده اخذ وام از بانک و موسسات مالی و اعتباری 2 ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان خوزستان ـ شهرستان اهواز کوی ملت خ شهیدنبهان بین فلکه اقبال و عامری ساختمان امین پ 1/40 4 ـ سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 21/2664 مورخ 4/3/1390 نزد بانک صادرات شعبه کوی ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهدصاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت : 1 ـ 5 ـ خانم سیمین خیراندیش به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سیامک سعادت به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای هدایت اله سعادت به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای هدایت اله سعادت به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 8 ـ بازرسی اصلی و علی البدل : 1 ـ 8 ـ آقای علیرضا شمی پور به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم نوشین عصاره به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی