اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2968

شناسه ملی: 14006284009

تاریخ ثبت: 1395/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/08/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

3,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/400/8 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ 000/000/200/25 ریال منقسم به 840 سهم 000/000/30 ریالی میباشد. و ماده 5 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 980530XXXX42424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 980313XXXX48136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 07/02/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی محمدیان امیری به شماره ملی 206352XXXX و زهرا کاظم زاده به شماره ملی 206320XXXX و مهسا محمدیان امیری به شماره ملی 205039XXXX 2 ـ موسسه خبرگان حساب امین به شناسه ملی 103208XXXX0 با نمایندگی آقای ارمیا اصفهانی به شماره ملی 206302XXXX به موجب معرفی نامه شماره 319 ـ 98 مورخ 05/02/1398 به سمت بازرس اصلی و و علی اصغر چهر ه کشا کناری به شماره ملی 498986XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980313XXXX04937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مجتبی محمدیان امیری به شماره ملی 206352XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و با حفظ سمت مدیرعامل و زهرا کاظم زاده به شماره ملی 206320XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مهسا محمدیان امیری به شماره ملی 205039XXXX به عنوان عضو هییت مدیره تا تاریخ 07/02/1400 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980313XXXX95325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به پیشنهاد هییت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/400/5 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب مجمع واقع شد. سرمایه شرکت پس از افزایش مبلغ 000/000/400/5 ریال منقسم به 180 سهم 000/000/30 ریالی می باشد. که ازطریق مطالبات حال شده سهامدارن صورت پذیرفت و ماده 5 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 970711XXXX82560 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/7/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به پیشنهاد هییت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/400/5 ریال به مبلغ ریال 000/000/400/8 از محل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب مجمع واقع شد. سرمایه شرکت پس از افزایش مبلغ 000/000/400/8 ریال منقسم به 280 سهم 000/000/30 ریالی می باشد. که ازطریق مطالبات حال شده سهامدارن صورت پذیرفت و ماده 5 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 970711XXXX66340 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مجتبی محمدیان امیری به شماره ملی 206352XXXX به عنوان رییس هییت مدیره وبسمت مدیرعامل 2 ـ خانم زهرا کاظم زاده به شماره ملی 206320XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده ( 08/06/1397 )انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970705XXXX59510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت مسیولیت هییت مدیره( 08/06/1397 )به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی محمدیان امیری به شماره ملی 206352XXXX خانم زهرا کاظم زاده به شماره ملی 206320XXXX ش 970624XXXX17297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات و تولید و ساخت انواع خوراک کنسانتره غذایی و دارویی، مکمل های تغذیه ایی و درمانی، ویتامینها و مواد معدنی مورد استفاده در دامپزشکی و دامپروری شامل دام، طیور، آبزیان، حیوانات خانگی به صورت محصولات آماده مصرف و مواد اولیه. واردات و صادرات انواع دام، طیور، آبزیان، حیوانات خانگی زنده و تخم مرغ نطفه دار و بدون نطفه خوراکی، جوجه یکروزه گوشتی، جوجه یکروزه مادر تخم گذار و جوجه یکروزه مادر گوشتی و صادرات و واردات گوشت گرم دام شامل گاو، کوسفند، بز، گوزن و شتر و...، طیور شامل مرغ، خروس، بوقلمون، قرقاوول، کبک و بلدرچین و...، آبزیان و یا منجمد این تولیدات و فروش و عرضه آنها در بازارهای مجاز. واردات و صادرات تجهیزات و ملزومات دامپزشکی و دامپروری و آبزیان، پرورش طیور و حیوانات خانگی شامل قفس طیور، دانخوری و آبخوری دام و طیور، دستگاه شیر دوش و تهویه و هواکش، سیستم های حرارتی و برودتی سالنهای دام و طیور، هواده و سیستم های آبرسانی استخر های پرورش ماهی و تجهیزات نگهداری و پرورش حیوانات خانگی و ارایه خدمات پس از فروش و پخش و بسته بندی کالاهای فوق. واردات و صادرات و خرید و فروش نهاده و ترکیبات اولیه مورد استفاده در خوراک دام، طیور، آبزیان شامل ذرت، کنجاله سویا، کنجاله کلزا، گندم، جو، پودر ماهی، پودر چربی، پودر استخوان، پودر پر و روغن خوراکی و روغن مورد استفاده در خوراک دام و طیور و آبزیان و سایر ترکیبات مجاز مورد استفاده در خوراک. تاسیس واحدهای دامپروری و مرغداری و استخر پرورش ماهی با موضوع فعالیت تولید فرآورده های خام دامی، و فرآوری شده و بسته بندی آنها جهت صادرات و واردات و اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خاجی و ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خاجی و حق العمل کاری کالاهای فوق و اخذ وام و تسهیلاتو اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای بازرگانی و تخصصی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت شرکت و عقد قرداد اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. ش 960609XXXX26765 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص راهبر تجارت خوشه طلایی بابلسر درتاریخ 09/08/1395 به شماره ثبت 2968 به شناسه ملی 140062XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی شامل خرید و فروش و وادرات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا دام و طیور، خرید و فروش نهاده های دامی، مرغ و جوجه یکروزه و امور مربوط به مرغ و مرغداری، محصولات وابسته و اقلام آرایشی و بهداشتی و انواع دارو و محصولات وابسته دامی و همچنین واردات و صادرات لوازم خانگی و برقی و وسایط موتوری از قبیل موتور و موتور چهارچرخ و جت اسکلی و قایقهای تفریحی و وسایل آبی و تفریحی و همپچنین انواع خودرو سبک و سنگین و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و ارایه خدمات پخش و بسته بندی و خدمات پس از فروش کالاهای فوق، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام وتسهیلات اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت و عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع، با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بابلسر خیابان پاسداران پاسداران 23 مجتمع سامامان طبقه 6 واحد 14 سرمایه شرکت: مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 30000000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 56580 - 267 مورخ 17/6/1395 نزد بانک ملت شعبه بابلسر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: 1 - آقای مجتبی محمدیان امیری به شماره ملی 206352XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و با حفظ سمت مدیر عامل 2 - خانم سپیده قنبری طارمسری به شماره ملی 259522XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و..... با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اصغر چهره گشاکناری به شماره ملی 498986XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم فاطمه کاظم پور کناری به شماره ملی 498976XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصررسانه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950810XXXX67176 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی