اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1996

شناسه ملی: 14007636412

تاریخ ثبت: 1397/03/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان گیلان شهرستان رودبار بخش عمارلو شهر جیرنده فاز دو کوچه امام زاده فضل اله خیابان مطهری پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 4455133589

تاریخ تاسیس: 1397/03/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/17:

350,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/17:

تاسیس شرکت تعاونی شمیم نسیم فدک درتاریخ 17/03/1397 به شماره ثبت 1996 به شناسه ملی 140076XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. برابر تاییدیه شماره 11410/22 مورخ 25/11/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان رودبار-منجیل موضوع :کشت درختان گردو وفندوق(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضا قابل درج در این ماده خواهد بود.)اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها.-مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. تبصره 1 - درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان - شهرستان رودبار - بخش عمارلو - شهر جیرنده-فاز دو-کوچه امام زاده فضل اله-خیابان مطهری-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 445513XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 350000000 ریال منقسم به هفتصد سهم پانصد هزارریالی می باشد که برابر گواهی بانکی شماره 357/3209 مورخ 3/10/97 مبلغ سی و پنج میلیون ریال نزد بانک توسعه تعاون پرداخت گردیده است ومابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران :آقای علی همرنگ جیرنده به شماره ملی 594951XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم مبینا همرنگ جیرنده به شماره ملی 031194XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ولی اله همرنگ جیرنده به شماره ملی 265954XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای عین اله همرنگ جیرنده به شماره ملی 594950XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره وآقای سجاد همرنگ جیرنده به شماره ملی 594994XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. .دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای خانم مبینا همرنگ جیرنده(نایب رییس هییت) به اتفاق امضای ثابت آقای علی همرنگ جیرنده(مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علی همرنگ جیرنده به سمت مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای رضا جعفری مقدم شماره ملی 594985XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای فرزاد گلی جیرنده شماره ملی 594986XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سوال جواب جهت درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. ش 970317XXXX05866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی