اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 61143

شناسه ملی: 14006689826

تاریخ ثبت: 1396/01/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 9185184166

آدرس: خراسان رضوی بینالود شاندیز شاندیز روستا شهرک صنعتی طوس شهرک صنعتی توس بلوار اندیشه کوچه اندیشه 4 پلاک 1 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/01/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احسان تفضلی مهرجردی با کد ملی 096425XXXX4 به سمت مدیرعاملی (خارج از اعضا هییت مدیره) شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ 17/01/1398 انتخاب گردید. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960713XXXX59404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی نیان گسترش فرداد درتاریخ 17/01/1396 به شماره ثبت 61143 به شناسه ملی 140066XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه کلیه خدمات مهندسی در زمینه برق ، الکترونیک ـ اجرای پروژه های مربوط به موضوع خدمات مهندسی در زمینه برق، الکترونیک از صفر تا صد به معنی مطالعه ، طراحی ، ایجاد راه اندازی و بهره برداری آزمایشی پروژه ـ انجام امور طراحی ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری آزمایش نیروگاه های خورشیدی و بادی و سایر انرژی های نوین پس از اخذ مجوزهای لازم و موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ بینالود ـ شاندیز ـ شاندیز ـ روستا شهرک صنعتی طوس ـ شهرک صنعتی توس ـ بلوار اندیشه ـ کوچه اندیشه 4 ـ پلاک 1 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 918518XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم آن بانام می باشد که برابر نامه 1271/15/9 , 952 مورخ 09/12/95 بانک صادرات شعبه ممتاز مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم فاطمه سیستانی به شماره ملی 005389XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدعلی چمنیان به شماره ملی 093306XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم لادن کارنگ به شماره ملی 094178XXXX به سمت مدیرعامل (خارج اعضا) خانم سمیه پرهیزکار کهنه اوغاز به شماره ملی 094309XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا رنجبر به شماره ملی 068175XXXX به سمت بازرس اصلی خانم عاطفه عباسی به شماره ملی 092151XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960117XXXX66843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی