اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/04/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 3717977745

تاریخ تاسیس: 1388/04/06

آدرس: قم ، خ نیروگاه ، 14 متری امام حسین ع ، کوچه 13 ، پلاک 3

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه شرکت طرح واره پویا (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 6/4/88 ذیل ثبت 8861 در این اداره بثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت و نوع آن: شرکت طرح واره پویا (با مسیولیت محدود) 2 ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه های عایق کاری، ورق کاری، کاور کاری، تزریق عایق و عایق کاری سردخانه صنعتی، پانل کاری و روکش کانال های هوا 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قم، خ نیروگاه، 14 متری امام حسین (ع)، کوچه 13 ، پلاک 3 کدپستی 371797XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی. 5 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان محمد بیگدلو بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و محمد باقر باقری نایب رییس هییت مدیره و خانم مهناز بیگدلو عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی