اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2306

شناسه ملی: 14007342550

تاریخ ثبت: 1396/10/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/10/21

آدرس: کهگیلویه وبویراحمد شهر دهدشت مدرسه معرفت کوچه شهید عباس ارجمند بن بست داور پناه پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 7571878841

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/21:

تاسیس شرکت تعاونی پنج هزار و چهارصد و بیست و هفت فوریتهای رایانه ای فناوران چاپار مشبک دهدشت درتاریخ 21/10/1396 به شماره ثبت 2306 به شناسه ملی 140073XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان ـ انجام کلیه امور فعالیتهای فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی خبری و خبرگزاری و نشریه از جمله تبلیغات ـ اجرای و پشتیبانی از گردهمایی های فرهنگی و هنری با همکاری نهاد های ذیربط با توجه به محدوده وظایف تعاونی. خدمات اینترنت (ISP) ، توزیع اینترنت (ISDP) ، خدمات انتقال داده ها (PAP) ـ طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای وسرگرمی ـ موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک ـ تولید و ارایه رایانه ، تولید و ارایه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی ـ خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) ـ مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارایه اجرا و پشتیبانی) ـ همکاری بانهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی ـ برگزاری استارتاپ های آخر هفته و فعالیت های مشابه که شهرداری بصورت مستقیم میتواند در اجرای آنها موثر باشد به استناد مجوز شماره 3915 مورخ 10/10/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر دهدشت ـ مدرسه معرفت ـ کوچه شهید عباس ارجمند ـ بن بست (داور پناه) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 757187XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ده میلیون وپانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ سه میلیون پانصد هزار ریال آن توسط اعضا نزد بانک توسعه تعاون بشماره حساب 3749691 شعبه دهدشت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای شهریار جمالی فر به شماره ملی 424007XXXX به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هییت مدیره وآقای سیدمجید عارفی نژاد به شماره ملی 424008XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین آبادیانی به شماره ملی 424016XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده ریحانه حجازی به شماره ملی 424028XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای پارسا آذرخش به شماره ملی 425124XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک.سفته.برات.و اوراق بهادار با امضا آقای سیدمجید عارفی نژاد (رییس هییت مدیره) به اتفاق شهریار جمالی فر (مدیرعامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار است. و اوراق عادی و نامه ها با امضای شهریار جمالی فر (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس یا بازرسان شرکت: ظفر برقک با شماره ملی 425112XXXX به سمت بازرس اصلی و کریم جمالی فر با شماره ملی 425059XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش 961021XXXX69907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی