اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 29264

شناسه ملی: 10260499307

تاریخ ثبت: 1385/11/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8196364554

آدرس: تصفیه اصفهان جاده دولت آباد سه راه تاکسی رانی خیابان سردار کمالی سوله سوم سمت چپ در آبی رنگ

تاریخ تاسیس: 1385/11/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مسعود فرزانه کد ملی 128182XXXX به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان جاده دولت آباد سه راه تاکسی رانی خیابان سردار کمالی سوله سوم سمت چپ در آبی رنگ کدپستی 819636XXXX می باشد. ش 951002XXXX61415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کوشا صنعت زنده رود سهامی خاص که در تاریخ 17/11/1385 تحت شماره 29264 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: طراح- تولید- اجرا- نصب- راه اندازی کلیه دستگاه های سنگبری و دستگاه های وابسته- ساخت و تولید و تراشکاری کلیه قطعات سبک و سنگین صنعتی- اجرا و ساخت کلیه سازه های فلزی و صنعتی- خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات، تراشکاری و ماشین آلات مربوطه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بقیه به شرح ماده 2 اساسنامه. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان- جاده دولت آباد- سه راهی تاکسی رانی- جاده فرعی شیشه گری. 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی است که به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و 35 % مبلغ اسمی سهام به موجب گواهی شماره 648 - 92346 - 11/11/85 بانک ملت شعبه فردوسی به حساب شرکت واریز و مابقی تعهدی است. 4 - مدیران و صاحبان امضا: آقای غلامعلی فرزانه به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود فرزانه به سمت مدیر عامل و خانم فاطمه جلوانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 - با رعایت ماده 147 قانون تجارت آقای عباس ایروانی و آقای علی اصغر پورحسینی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضا ذیل ثبت در تاریخ 28/11/85 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی