اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8177

شناسه ملی: 14008908677

تاریخ ثبت: 1398/10/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/10/21

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/21:

تاسیس شرکت تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی شش هزار و پانصد و نود و یک سلامت نگار بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درتاریخ 21/10/1398 به شماره ثبت 8177 به شناسه ملی 140089XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور خدماتی و پشتیبانی، اداری و مالی و فنی و تاسیس اتی عقد قرارداد با دستگاه ها در زمینه تامین نیروی انسانی و تامین غذای مورد نیاز و اداره رستوران و خدمات مورد نیاز مرتبط با طبخ غذا و توزیع و برگزاری همایش و سمینارها جابجایی کارکنان دستگاه ها اداره امور مدیریت مجتمع های فرهنگی و ورزشی نمایندگی در دفاتر اسناد رسمی امور نقلیه، امور تنظیمات، خدمات ایمنی و آتش نشانی، خدمات نگهداری فضای سبز تهیه کالاهای مصرفی و ملزومات اداری جهت دستگاه ها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی مشارکت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی و انجام صادرات و واردات کالاهای پزشکی اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاونی و موسسات مالی و اعتباری اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سیستان وبلوچستان، شهرستان زاهدان، بخش مرکزی، شهر زاهدان، محله دانشگاه، بلوار خلیج فارس، بلوار جنت، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 981674XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 33/000/000 ریال می باشد که به 110 سهم 000/300 ریالی منقسم گردیده است و مبلغ 000/000/11 ریال مطابق گواهی بانکی به شماره 4443/2306/22 مورخ 04/10/1398 نزد بانک توسعه تعاون شعبه توحید زاهدان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامدران می باشد . اولین مدیران: - 1 آقای تاج بخش رخشانی به شماره ملی 359128XXXX به سمت رییس هییت مدیره - 2 آقای میرعلم پورمفتح به شماره ملی 367289XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - 3 آقای عزیزاله فاروقی نیا به شماره ملی 523957XXXX به سمت منشی هییت مدیره - 4 آقای مرتضی افشار به شماره ملی 533964XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل - 5 آقای پرویز نارویی به شماره ملی 367239XXXX به سمت عضو هییت مدیره - 6 آقای مظفر زحمتکش به شماره ملی 065235XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره - 7 آقای خدایار جوینی به شماره ملی 443153XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره - 8 آقای ناصر صابر منش به شماره ملی 362091XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادر با امضای آقای تاج بخش رخشانی (رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای مرتضی افشار ( مدیر عامل ) و در غیاب رییس هییت مدیره با دو امضای آقای میرعلم پورمفتح (نایب رییس هییت مدیره) و آقای مرتضی افشار ( مدیر عامل ) و مهر شرکت دارای اعتبار است، اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مرتضی افشار ( مدیر عامل )و مهر تعاونی معتبر خواهدبود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسین شرکت: - 1 آقای سید علی اکبر هاشمی به شماره ملی 367345XXXX به سمت بازرس اصلی و - 2 آقای حسین رحیم نیا به شماره ملی 362088XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. ش 981021XXXX41525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی