اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 34519

شناسه ملی: 14007653136

تاریخ ثبت: 1397/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: استان البرز شهرستان کرج بخش آسارا دهستان آدران روستا جوراب خیابان چالوس کوچه فرعی سوم پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 3154159617

تاریخ تاسیس: 1397/03/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/24:

202,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/24:

تاسیس شرکت تعاونی توسعه روستایی همدلان گوراب درتاریخ 24/3/1397 به شماره ثبت 34519 به شناسه ملی 140076XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور مربوط به توسعه روستایی گوراب اعم از عمرانی وتولید وخدمات (موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضا قابل درج در این ماده خواهد بود.) اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. تبصره 1 ـ درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره 2 ـ ........................................... تبصره 3 ـ ........................................... (حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن است لازم باشد تبصره یا تبصره های دیگری اضافه شود.) شماره مجوز 15211 تاریخ مجوز 04/11/1396 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش آسارا ـ دهستان آدران ـ روستا جوراب ـ خیابان چالوس ـ کوچه فرعی سوم ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 315415XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 202 , 500 , 000 ریال می باشد. اولین مدیران: آقای قاسم رضایی به شماره ملی 003068XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای ابراهیم تولیت به شماره ملی 004096XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای محمد رضا قاسمی به شماره ملی 005436XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای حسین فلاح داودی به شماره ملی 005720XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال آقای محمد جعفری ارنگه به شماره ملی 006125XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای علی قاسمی زند به شماره ملی 006524XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای میثم تمری به شماره ملی 007022XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و منشی هییت مدیره به مدت 3 سال خانم سمیه شهابی برومند به شماره ملی 032223XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای احمد سعید به شماره ملی 038371XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای علی رضایی صالح به شماره ملی 049076XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآورد بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای قاسم رضایی رییس هییت مدیره ودر غیاب ایشان باامضای آقای ابراهیم تولیت نایب رییس هییت مدیره و به اتفاق آقای (حسین فلاح داودی) مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای (حسین فلاح داودی) مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: آقای علی شهابی برومند به شماره ملی 006512XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسین قاسمی زند به شماره ملی 004358XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ش 970324XXXX75700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی