اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 44020

شناسه ملی: 14005789675

تاریخ ثبت: 1395/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/02/07

کد پستی: 7193656917

آدرس: شیراز خیابان قصرالدشت ، 100 متر بعد از چهار راه ملاصدرا به طرف رحمت آباد ، روبروی کوچه 39 ، ساختمان آریا ، طبقه دوم ، دفتر رزم پا

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صادراتی شیرین ریشه خوش گوار شیراز در تاریخ 07/02/1395 به شماره ثبت 44020 به شناسه ملی 140057XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ایجاد و تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی مرتبط با انواع فرآورده های گیاهی، غذایی و دارویی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی، بازرگانی و خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و صادرات و واردات هرگونه کالا و خرید و فروش ریشه شیرین بیان خرید و واردات انواع ماشین آلات و تجهیزات از داخل و خارج در چهار چوب قوانین و مقررات موضوعه کشور ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشددر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز خیابان قصرالدشت، 100 متر بعد از چهار راه ملاصدرا به طرف رحمت آباد، روبروی کوچه 39 ، ساختمان آریا، طبقه دوم، دفتر رزم پا کدپستی 719365XXXX سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ده میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3264/95/70 مورخ 01/02/95 نزد بانک ملت شعبه بیمارستان دکتر خدادوست پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آزاده ترکمانی به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و بهاره ترکمانی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و ارش رزم پا به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل و فاطمه ترکمانی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و اکبر رزم پا به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی وقراردادهابا امضا مدیرعامل آقای آرش رزم پا به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود و سایرنامه های اداری با امضاآقای آرش رزم پا یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عبدالرسول ترکمانی به شماره ملی 354910XXXX به عنوان بازرس اصلی و حبیب اله جاودانی به شماره ملی 239040XXXX به عنوان بازرس علی البدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950207XXXX43874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی