اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4851

شناسه ملی: 10861365279

تاریخ ثبت: 1388/07/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/12:

4,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سازندگان پیشرو دقیق سهامی خاص که در تاریخ 12/7/88 تحت شماره 4851 به شناسه ملی 108613XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/7/1388 از لحاظ امضای ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: مشاوره مطالعات فنی طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی عمرانی راه و ساختمان تاسیسات برق و امور مرتبط با مهندسی سیویل و ابنیه و ساخت اسکله و موج شکن شبکه آبیاری و زهکشی فاضلاب شهری و صنعتی خطوط انتقال گاز و آب، تیر شبکه برق و مخابرات و احداث کارخانجات و کارگاه های تولیدی احداث شهرک ها و انجام کلیه امور به فضای سبز پارک ها محوطه سازی اجرای ساختمان های پیش ساخته سازه های فضایی و سالن های صنعتی (سوله) با ابعاد و دهانه های متفاوت 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: آمل، خیابان رسالت کوچه نیک عمل کدپستی 88978 - 46157 4 - سرمایه شرکت: مبلغ دوازده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم چهل هزار ریالی با نام که مبلغ 000/200/4 ریال آن طی گواهی شماره 462/187 مورخ 4/7/1388 بانک سینا شعبه 17 شهریور آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/5/1388 خانم سیده عفت حسینی هاره به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود راعی نیاکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید قبادی راد به سمت مدیرعامل و آقای محمد مهدی فلاح به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا نایب رییس و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان میثم یوسفی و سعید زارع به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی