اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320314316

تاریخ ثبت: 1389/05/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1376665679

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران یافت آباد خ تولیددارو خ قناعت کوچه غلامی پ 28 واحد 1

تاریخ تاسیس: 1389/05/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/17:

4,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/5/1389 تحت شماره 380033 و شناسه ملی 103203XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/5/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری عمرانی مشاوره عملیات نقشه برداری ابنیه تاسیس ات سیستم های انتقال آب لوله کشی آبنما راه سازی اسفالت کاری محوطه سازی جدول بندی زه کشی خاکبرداری معماری خرید و فروش و واردات و صادرات اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مزایده مناقصه عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی و هرگونه فعالیت مجاز. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران یافت آباد خ تولیددارو خ قناعت کوچه غلامی پ 28 واحد 1 کدپستی 137666XXXX × 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/4 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مسعود عسگری به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای اکبر روشنایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای قاسم مرادی نیازاغه به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای قاسم مرادی نیازاغه به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادهاو عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی