اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت صدر صنعت ارم سهامی خاص در تاریخ 3/10/85 به شماره 20474 در این اداره ثبت و در تاریخ 6/10/85 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبرجنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات مکانیکی فلزی و غیرفلزی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف و انجام صادرات و واردات انواع قطعات مکانیکی و تجهیزات ماشین آلات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 39586 مورخ 8/9/85 به حساب جاری 0/324 نزد بانک ملت شعبه استقلال شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز- بلوار زرهی- ابتدای بلوار باغ حوض- کوچه شهید عبادت- کوچه 4 - پلاک 40 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: سید رسول صحراییان به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، سید مهدی صحراییان به سمت نایب رییس هییت مدیره و لیلا صحراییان به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 - بازرسان شرکت: احترام محمدی و رحیم فصیحانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی