اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/12/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت میلاد قیس بروجن ( سهامی خاص) که در تاریخ 11/12/83 تحت شماره 1326 در این اداره به ثبت ر سیده و در تاریخ 1/12/83 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتنامه تکمیل گردید، لذا مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار جام جم و محلی هم اندیشان آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: انجام امور خدماتی اعم از طبخ غذا، تنظیف اماکن عمومی و خصوصی، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، انبارگردانی، نگهبانی ، حراست، سرویس دهی جهت ایاب و ذهاب کارکنان، بارگیری و تخلیه کالا 2 - مرکز اصلی شرکت: استان چهارمحال و بختیاری، روستای امام قیس، منزل شکرالله قربانیان، تلفن 2347 کد 0382467 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام است که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن گواهی شماره 3145 مورخ 10/12/83 بانک ملی شعبه مرکزی بروجن پرداخت وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - مدیران شرکت و صاحبان امضا : آقای عبدالله قربانیان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، خانم فریبا عباسیان نقنه به سمت رییس هییت مدیره مسلم قربانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان اصلی و علی البدل: آقایان آیت الله بنی هاشمی امام قیسی به سمت بازرس اصلی و ابوطالب قربانیان به سمت بازرس علی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی