اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخه 25/11/82 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 15/12/82 تغییرات ذیل حاصل گردید. آقای محمد عباس زاده با واگذاری تمام 40 سهم خود به لاله بشیرزاده هنگامی از شرکت خارج گردید. آقای محمد زرنگاری با واگذاری تمام 30 سهم خود به سیروس بشیرزاده هنگامی از شرکت خارج گردید. آقای حسن بهادرزاده مینابی با واگذاری تمام 30 سهم خود به آقای علی سلامتی هرمزی از شرکت خارج گردید. آقای علی سلامتی هرمزی و سیروس بشیرزاده هنگامی و لاله بشیرزاده هنگامی برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. آقای پیمان درویشی به سمت بازرس اصلی و امین الله صالح بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای علی سلامتی هرمزی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای سیروس بشیرزاده هنگامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم لاله بشیرزاده هنگامی به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب شدند. آدرس شرکت، شهرک 95 دستگاه سوم شیخ آباد روبروی پمپ بنزین تغییر یافت کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها بامضای مدیرعامل شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان میناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی