اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10647

شناسه ملی: 10340110255

تاریخ ثبت: 1391/10/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: 1 3 استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد گودال چشمه ، 20 متری سوم ، خیابان سلمان فارسی ،

تاریخ تاسیس: 1391/10/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/26:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کسری کلانتری به کد ملی 124000XXXX و خانم مریم جلالپور به کد ملی 005512XXXX و خانم نسیم پاسیار به کد ملی 127037XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم فاطمه سعادت به کد ملی 124991XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده کلانتری به کد ملی 127079XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی سالداران و کثیرالانتشارهمشهری جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش 940124XXXX80320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کسری کلانتری به کد ملی 124000XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم نسیم پاسیار به کد ملی 127037XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم مریم جلالپور به کد ملی 005512XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و اسناد عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 940124XXXX28817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/26:

شرکت فوق در تاریخ 26/10/1391 شماره ثبت 10647 شناسه ملی 103401XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 26/10/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار سیاست روز آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه های ابنیه و آپارتمان سازی و شهرک سازی کلیه کارهای ساختمان اعم از سفت کاری نازک کاری، خاک برداری و خاک ریزی، محوطه سازی و جدول کاری، آرماتوربندی و قالب بندی، تولید مصالح ساختمانی، اجرای پروژه های راه سازی شامل آسفالت راه و باند و فرودگاه، پل، زیرسازی و روسازی، ساخت سیفون های جاده ای، نصب تابلو علمک و ریل گارده جاده ای، خط کشی، برف روبی جاده ای، تنقیه و تنظیمات جاده ای، سد و بند خاکی، زهکشی تونل و کانال آب، تصفیه خانه و فاضلاب، شبکه توزیع و منبع آب و پروژه های آب و فاضلاب، فضای سبز و کلیه فعالیتهای خدماتی، گازرسانی صنعتی تجاری و مسکونی تعمیر و نگهداری و مرمت خطوط گاز، عایق بندی و نوارکشی لوله ها نصب علمک گاز، اجرای تاسیسات و تجهیزات، سندپلاست و رنگ آمیزی صنعتی، خرید و فروش ماشین آلات راه سازی، تعمیر و نگهداری ماشین آلات، تهیه طبخ و توزیع غذا و سلف سرویس، تهیه سرویس ایاب و ذهاب، صادرات و واردات، اخذ و اعطای شعب نمایندگی های داخلی و خارجی و عقد هرگونه قرارداد با شرکتها و ادارات و اشخاص و اخذ تسهیلات بانکی شرکت در مناقصه ها و به طور کلی هر اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد (انجام مفاد موضوع شرکت منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط می باشد). 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان چهارمحال و بختیاری ـ شهر شهرکرد گودال چشمه، 20 متری سوم، خیابان سلمان فارسی، پلاک 13 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 824 مورخ 22/09/1391 نزد بانک سپه شعبه 17 شهریور شهرکرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای کسری کلانتری بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای سید امین پور عباسی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای شهاب الدین پورعباسی بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای شهاب الدین پور عباسی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای عباس پزشکه به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم فاطمه سعادت به عنوان بازرس علی البدل ش 234320XXXX780185XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی