اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: اصفهان خیابان شیخ کلینی نبش خیابان عمار

تاریخ تاسیس: 1385/10/28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/23:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پاک افق دنا سهامی خاص که در تاریخ 28/10/1385 تحت شماره 29091 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی کاروکارگر آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: مدیریت، کنترل و فرآوری پسمانده های صنعتی، خطرناک و ویژه- ارایه خدمات آزمایشگاهی در زمینه مواد زاید شهری و پسمانده های صنعتی، خطرناک و ویژه- بررسی و ارزیابی زیست محیطی مراکز و واحدهای صنعتی. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان- خیابان شیخ کلینی- نبش خیابان عمار- پلاک 32 - واحد 4/3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال که منقسم به یکهزار سهم ده هزار ریالی که 915 سهم آن بانام و 85 سهم آن بی نام می باشد 35 % آن نقداً طبق گواهی شماره 914/92213 - 30/9/85 بانک ملت شعبه خاقانی اصفهان پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای مجید سرتاج به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای تقی عبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان عبدالرحیم ذولانوار و امیرمهدی حلبیان و کاظم فخاریان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 6 - آقای سید حمید هاشم الحسینی و آقای محمدرضا ذولافقارپور به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضا ذیل ثبت در تاریخ 23/2/86 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی