اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 502

شناسه ملی: 10780027442

تاریخ ثبت: 1382/02/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 3791774555

آدرس: دلیجان بخش مرکزی شهر دلیجان محله بلوار کشاورز خیابان امام خمینی کوچه طلوع پلاک 16

تاریخ تاسیس: 1382/02/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/08:

1,050,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام کلیه امور فنی ومهندسی در رشته های عمرانی (ساختمان سازی)، محوطه سازی، راه سازی، نقشه برداری، تونل سازی، سد سازی، اجرای کانالهای تاسیساتی، حوضچه واسکله، اجرای لایروبی کانالهاومسیل های شهری وروستایی،اجرای کلیه امور جاده سازی اعم از زیر سازی وآسفالت وخرید وفروش مصالح مرتبط (قیر و آسفالت) شرکت در مناقصات پروژهای (عمران،تاسیسات آبی وخاکی) وجمع آوری فااضلاب، ابنیه و ابنیه صنعتی، انجام کلیه امر فنی و مهندسی در زمینه مدیریت نظارت فنی، مشاوره،پشتیبانی ونگهداری فنی، ساخت،تخریب، بازسازی واجرای سازه های بتنی وفولادی، طراحی واجرای سوله، طراحی نمای داخلی وخارجی ساختمانها، سرمایه گذاری و یا مشارکت در ایجاد و احداث واحدهای تولیدی اعم از صنعتی ومعدنی وعمرانی و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی در خرید ویا فروش مصالح مرتبط، شرکت در مناقصات ومزایده های حقیقی وحقوقی پس از اخذ مجوز های لازماز مراجع ذیصلاح، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات و واردات کالاهای مجاز و ارایه خدمات بازرگانی واخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی و دریافت تسهیلات از موسسات دولتی وخصوصی و بانکها ـ با اخذ مجوزهای لازم. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). 2 ـ مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی دلیجان به آدرس: دلیجان ـ بخش مرکزی ـ شهر دلیجان ـ محله بلوار کشاورز ـ خیابان امام خمینی ـ کوچه طلوع ـ پلاک 16 کدپستی 379177XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به اصلاح شد. 3 ـ ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 1050000 ریال منقسم به 100 سهم 10500 ریالی می باشد که تمامی آن نقدا پرداخت شده است. / ش 970601XXXX71393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 نبی اله ولی زاده تروجنی به کد ملی 212147XXXX و زینب رضایی اسمرود به کد ملی 163804XXXX و مرضیه ولی زاده تروجنی به کد ملی 217000XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 سید محسن حسینی به شماره ملی 057939XXXX به سمت بازرس اصلی و عادله وثوقی به شماره ملی 057974XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش 960802XXXX50156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 نبی اله ولی زاده تروجنی به کد ملی 212147XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و زینب رضایی اسمرود به کد ملی 163804XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرضیه ولی زاده تروجنی به کد ملی 217000XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. / ش 960802XXXX63888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/25:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/3/91 که در تاریخ 12/5/91 واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد: 1 اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: سید محسن حسینی و زینب رضایی و نبی اله ولی زاده. 2 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/3/91 نبی اله ولی زاده تروجنی کد ملی 212147XXXX و کدپستی 1XXXX1XXXX به سمت رییس هییت مدیره و زینب رضایی اسمرود کد ملی 163804XXXX و کدپستی 165687XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید محسن حسینی کد ملی 057939XXXX و کدپستی 379164XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/6/85 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/6/85 که در همان روز واصل گردیده: 1 - نوع شرکت: از تعاونی به سهامی خاص تبدیل شد. 2 - اساسنامه جدید شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال منقسم به سی سهم سی و پنج هزار ریالی که تماماً طی گواهی شماره 965/1441 : 5/7/85 بانک مسکن دلیجان پرداخت گردید. 4 - موضوع شرکت به کلیه عملیات مربوط به تاسیس ات آب و فاضلاب شهری و روستایی، اجرای پروژه های عمرانی و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی، دریافت تسهیلات از موسسات دولتی و خصوصی و بانکها و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت 5 - مرکز اصلی شرکت: دلیجان، خیابان امام، جنب بانک ملی بلوار، طبقه فوقانی 6 - دفتر شرکت در تهران، خیابان دماوند، خیابان شهید یوسفیان، کوچه دادگر یگانه، پلاک 11 ، طبقه 4 ایجاد گردید. 7 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 8 - مجتبی دلاوری و سید جواد جلالی به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 - سید شهرام جلالی، سید محسن حسینی و محمدرضا احمدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 10 - سید محسن حسینی به سمت رییس هییت مدیره، محمدرضا احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید شهرام جلالی به سمت مدیر عامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رییس، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. رییس ثبت دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور و سایر مدارک که طی تاییدیه شماره 157 - 6/2/82 اداره تعاون دلیجان واصل گردیده و در تاریخ 8/2/82 تحت شماره 502 در این اداره به ثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود 1 - موضوع شرکت ساخت ساختمانهای مسکونی و تجاری و اجرای پروژه های عمرانی 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت دلیجان - خیابان امام - دفتر برق صنعتی ادیسون 4 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی بانام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد 5 - اولین مدیران شرکت آقایان سیدعلی اصغر جلالی به سمت رییس، سیدحسین جلالی به سمت نایب رییس و سیدشهرام جلالی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند 6 - دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، در غیاب رییس، نایب رییس حق امضا خواهد داشت 7 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد 8 - بازرس اصلی و علی البدل آقایان حسن عسگریان و سیدجواد جلالی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند رییس ثبت دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی