اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 63503

شناسه ملی: 14008763584

تاریخ ثبت: 1398/08/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8194614326

آدرس: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله خانه اصفهان کوچه نسیم 1 -LSB- 11 -RSB- کوچه نسیم 2 -LSB- 13 -RSB- پلاک 9 ساختمان شایان طبقه سوم واحد 7

تاریخ تاسیس: 1398/08/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/08/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص آروند پارس آذرخش آراز صفاهان درتاریخ 23/08/1398 به شماره ثبت 63503 به شناسه ملی 140087XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید وفروش واخذ و اعطای نمایندگی محصولات نفتی و تمام مکملها و محصولات پتروشیمی وتمام محصولات جانبی صنعت نفت و پتروشیمی، قرارداد خرید وفروش با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و خرید و فروش و پخش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ وام وتسهیلات جهت تحقق اهداف شرکت،شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله خانه اصفهان ، کوچه نسیم 1 [ 11 ] ، کوچه نسیم 2 [ 13 ] ، پلاک 9 ، ساختمان شایان ، طبقه سوم ، واحد 7 کدپستی 819461XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1609 55 مورخ 11/07/1398 نزد بانک سرمایه شعبه هشت بهشت اصفهان با کد 1609 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم زهرا زین العابدینی به شماره ملی 128838XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال خانمهاجر توکلیان به شماره ملی 129283XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مریم پرهیزکار به شماره ملی 241130XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم امینه گنجعلی به شماره ملی 127177XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بتول حاجی صادقی دهاقانی به شماره ملی 512959XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980823XXXX97382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی