اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 228

شناسه ملی: 14007507544

تاریخ ثبت: 1397/01/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/01/09

کد پستی: 5551657759

آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب بخش مرکزی شهر بناب شهید نویدی کوچه شهید زایرقدس خیابان ش رجایی پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/09:

2,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/09:

تاسیس موسسه غیرتجاری باران امید بناب درتاریخ 09/01/1397 به شماره ثبت 228 به شناسه ملی 140075XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. باستناد مجوز شماره 130210/96/711 - 05/11/13969 اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی ثبت و آگهی بلامانع است: موضوع: موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه پیشگیری را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از: انجام فعالیتهای پیشگیرانه در زمینه: پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور و توسعه محلی آموزشی، محیط کار پیشگیری از آسیبها و بیماریهای ناشی از اعتیاد مانند ایدز و هپاتیت و غیره ارتقای سلامت اجتماعی،توانمندسازی روانی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد جامعه تشکیل گروههای همیاران سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور و توسعه محلی روش های اجرایی اهداف: برگزاری دوره های آموزشی پیشگیرانه (آموزش مهارت زندگی برای تمام گروه های سنی، آموزش های پیش از ازدواج، پس از ازدواج، زندگی خانواده، آموزش شهروندی، آموزش های مرتبط با پیشگیری از اعتیاد و دیگر اسیب های اجتماعی در محیطهای کاری و آموزشی، پیشگیری از بیماری های ایدز و هپاتیت و به روشهای کارگاهی، همایشی، سمیناری، نمایشگاهی. و یا اخذ مجوزات لازم در صورت لزوم از مراجع ذیصلاح) انجام تحقیقات علمی و پژوهشی و نیاز سنجی،جمع آوری آمار و اطلاعات مستند آسیب های موجود در راستای ارایه راهکار مناسب ایجاد مراکز مشاوره و روانشناختی همکاری و مشارکت در انجام فعالیت های پیشگیرانه ی دستگاه های دولتی و غیردولتی و غیره از طریق عقد قرارداد و تفاهم نامه ها خدمات مستند سازی اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی شناسایی و غربالگری افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی و ارایه خدمات پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاه ها راه اندازی تشکیل و تقویت گروه ها و فعالیت های مشارکتی مانند گروه همیاران و گروه سلامت اجتماعی منطقه ای و محلی راه اندازی پایگاه سلامت اجتماعی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت: از تاریخ ثبت تا مدت 5 سال مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی - شهرستان بناب - بخش مرکزی - شهر بناب-شهید نویدی-کوچه شهید زایرقدس-خیابان ش رجایی-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 555165XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 2 , 500 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: رقیه شمسی به شماره ملی 168889XXXX دارنده 1 , 500 , 000 ریال سهم الشرکه هاجر کاظم زاده به شماره ملی 168991XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه رسول قادری ینکی کند به شماره ملی 168997XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: مریم شریفی زاوشتی به شماره ملی 168887XXXX به سمت عضو هییت مدیره رقیه شمسی به شماره ملی 168889XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره مریم بخشیان به شماره ملی 168952XXXX به سمت عضو هییت مدیره زهرا معادی اقدم بناب به شماره ملی 168957XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ژاله خدادادی به شماره ملی 168980XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره ندا احمد محمودی بناب به شماره ملی 168988XXXX و به سمت عضو هییت مدیره خانم هاجر کاظم زاده به شماره ملی 168991XXXX به سمت رییس هییت مدیره رسول قادری ینکی کند به شماره ملی 168997XXXX به سمت عضو هییت مدیره اعظم تیموری هپی به شماره ملی 507971XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، بروات و قرارداد ها به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه و نا مه های عادی و اداری (طبق ماده 29 اساسنامه) با امضا مدیر عامل ودر غیاب او رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. بازرسان: سمیرا پیغان به کد ملی 168026XXXX به عنوان بازرس اصلی و وجیهه ریاضی بناب به کد ملی 168959XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت 3 سال انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش 970118XXXX77383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی